animowany.pl Forums Animacja – studia, uczelnie, kierunki Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Wydział Animacji – informacje oficjalne

Viewing 1 reply thread

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu


  • animowany
   Keymaster
   animowany

   Informacje o wydziale

   Początek historii animacji w naszej Uczelni, rozpoczęła pracownia prowadzona przez prof. Kazimierza Urbańskiego, czołowego twórcy polskiej szkoły animacji. W 1987 roku, pracownia ta stała się ważnym ogniwem pierwszej w historii uczelni Katedry Intermediów. W 1997 roku, z inicjatywy pedagogów różnych kierunków i specjalności – jako odpowiedź na zmieniającą się sytuację na polu sztuki współczesnej – powstał Wydział Komunikacji Multimedialnej. W 2002 r. powołana została Katedra Animacji, a w 2012 roku pierwszy w Polsce, samodzielny kierunek studiów pod nazwą Animacja. O wysokim poziomie kształcenia świadczą sukcesy studentów i absolwentów animacji na krajowych i zagranicznych festiwalach filmowych. Przyznanie w 2012 roku na Europejskim Festiwalu Filmów Animowanych w Belgradzie Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu nagrody dla Najlepszej Szkoły Filmowej, było swoistym uhonorowaniem wysiłku wszystkich pedagogów Katedry Animacji.

   Utworzenie w 2014 roku Wydziału Animacji, to kolejny rozdział w rozwoju Katedry Animacji i jej ponad trzydziestoletniej obecności w poznańskiej Uczelni. Wydział posiada wykwalifikowaną kadrę dla realizacji zakładanych programów nauczania. Pracownicy naukowi wydziału są znakomitymi specjalistami w dziedzinie klasycznych i współczesnych technologii generujących ruchomy obraz. Wydział Animacji to pierwsza w Polsce jednostka, gdzie można zdobyć interdyscyplinarne kompetencje, wiedzę i doświadczenie w dziedzinie bardzo szeroko pojętego projektowania i realizowania ruchomego obrazu, w którym głównym instrumentem kreacji jest proces animacji. Na wydziale realizowane są tradycyjne rodzaje animacji posługujące się materią rysunku czy malarstwa oraz inne rodzaje wypowiedzi artystycznych, w których animacja odgrywa zasadniczą rolę. Takie pola, jak telewizja, film (animowany, fabularny, dokumentalny, edukacyjny itp.), sieć internetowa, gry komputerowe, wszelkiego rodzaju wizualizacje, stanowią dziś przestrzeń, gdzie proces animacji jest jednym z głównych komponentów utworu audiowizualnego.

   Celem działania Wydziału Animacji w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu jest również zainteresowanie naszą Uczelnią młodych osób, pragnących za podstawę przyszłej pracy artystycznej uznać działanie za pomocą ruchu i czasu, dzięki najnowszym narzędziom technologicznym. Duże obecnie zainteresowanie animacją wynika również z dobrze już ukształtowanego w Polsce rynku medialnego, który wykazuje zapotrzebowanie na profesjonalnie wykształconych i samodzielnych twórców utworów audiowizualnych.

   Umiejscowienie ściśle ukierunkowanego Wydziału Animacji w Uniwersytecie Artystycznym, w którym studenci otrzymują gruntowne ogólne wykształcenie plastyczne, podtrzymuje – wywodzącą się ze środowisk uczelni plastycznych – polską tradycję animacji.

   Animacja jest dziedziną, która jest w dużej mierze uwarunkowana technologicznie. Duża podstawowa wiedza, szerokie kompetencje i specyficzne umiejętności są niezbędne do poprawnego zrealizowania nawet podstawowych ćwiczeń.

   Licencjat, to studia nakierowane na zdobycie pełnej kompetencji warsztatowej i realizacyjnej pozwalającej na pracę – również zespołową – w bardzo różnych dziedzinach bezpośrednio i pośrednio związanych z animacją. Zmiany, które zaszły w szeroko pojętej produkcji filmowej, telewizyjnej oraz internetowej pokazują potrzebę kooperacji wielu dobrze wykształconych specjalistów, potrafiących z sobą profesjonalnie współpracować w celu osiągnięcia zakładanych celów artystycznych.

   Studia magisterskie, to studia dające możliwość dalszego, świadomego kształtowania własnego języka artystycznego, prowadzące do pełnej, autorskiej wypowiedzi twórczej. To studia nawiązujące do tradycji polskiej szkoły animacji, uwzględniające współczesny kontekst artystyczny, społeczny oraz technologiczny.

   Źródło: http://uap.edu.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-animacji/


  • anemone
   Participant
   anemone

   Ooo bardzo dobrze, że powstają takie dedykowane działy uczelniom – gdybym była w liceum, to byłoby to dla mnie megapomocne:D

Viewing 1 reply thread

You must be logged in to reply to this topic.

© 2011-2019 animowany.pl | Polityka: cookies, RODO | Nasze marki: branding | naming | copywriter | fotograf Warszawa